1984-1993  Miscellaneous photos

1984leilani.jpg (73791 bytes)
1984 Leilani Court
Gold Coast

 

1988-01leilani.jpg (110597 bytes)
1988-01 (?)
(place?)

1988-01-27leilani.jpg (210022 bytes)
1988-01-27 Leilani GC
John, Aisla, Thelma, Bill

 


1990-09-06leilani.jpg (147275 bytes)

1989-09-06 Leilani GC
with Grace & sister
from Hong Kong

1991-07-12leilani.jpg (160848 bytes)1991-07-12leilani02.jpg (171395 bytes)
1991-07-12 Leilani.   Thank you
Fr John Chai omi for these photos

1993-04-14leilani.jpg (112971 bytes)
1993-04-14 Leilani GC
With Bro Scho & student